SEAB är ett entreprenadföretag

med huvudinriktning på omdränering och grundisolering av villor i Storstockholmsområdet.

Vi är specialister på dränering inklusive grundisolering med Pordrän-skivor som ger både skydd mot fukt och värmeisolerar. Med vår långa erfarenhet på området utför vi effektiva arbeten som håller hög kvalitet!

Våra tjänster innefattar:

  • Grundisolering
  • Markarbeten
  • Anläggningsarbeten
  • Anläggning av LPS-anläggningar (avloppssystem)

Med våra gräv- och lastmaskiner utför vi även de flesta andra förekommande markarbeten.